Make your own free website on Tripod.com
Policia Local de Sitges
OOMM de tráfico
Principal
Patrón Policia Local 2005
Conozca su Policía
Noticias
Consejos Utiles
Contacte con nosotros
Sobre la Policía Local
Qué hacer en caso de..?
Consejos Seguridad
Recurso Denuncias
Expedición DNI
Mapa de Sitges
Calendario de eventos
Enlaces
Denuncias, Ordenanzas, etc
Foro policial

Señalización / Senyalització
   (Article, enunciat i quantia.)
 • 0004   No obeir el senyal de l'agent sense cear perill ..... 60,10
 • 0511   No obeir el senyal de l'agent creant perill ..... 150,25
 • 0520   No respectar el senyal de semàfor sense crear perill ..... 60,10
 • 0521   No respectar el senyal de semàfor creant perill ..... 150,25
 • 0530   No respectar el senyal de STOP sense crear perill ..... 60,10
 • 0531   No respectar el senyal de STOP creant perill ..... 150,25
 • 0550   No obeir altres senyals d'obligació o prohibició ..... 30,05
 • 5211   No cedir el pas en cruïlla o bifrucació sense senyal perill ..... 30,05
 • 5212   No cedir el pas en cruïlla o bifurcació amb senyal ..... 90,15
 • 5213   No cedir pas en cruïlla o b. amb senyal i creant perill ..... 150,25
 • 5216   No respectar la prioritat de pas dels vianants en zones de vianants, passos senyalitzats i pas de comitives ..... 60,10
 • 0560   Alterar o ocultar les característiques de la senyalització de la via pública ..... 60,10
 • 5218   No cedir la prioritat als vehicles en servei d'urgències  .....150,25

Ciclomotors i Motocicletes
 • 0118   Circular en una motocicleta o ciclomotor sense protar posat el casc protector .....  90,15
 • 1910   Circular amb ciclomotors, amb nivells sonors superiors a 79 dB ..... 150,25
 • 1911   Circular amb motocicletes amb nivells sonors superiors a 81 dB .....150,25

Estacionaments i Parades
 • 5217   Entrebancar la circulació en una cruïlla o bifurcació i en pas de vianants ..... 60,10
 • 6310   Efectuar una parada incorrecte en una via no bàsica .....  18,03
 • 6320   Efectuar una parada incorrecte en una via bàsica .....  30,05
 • 6330   Efectuar un estacionament incorrecte en una via no bàsica ..... 30,05
 • 6340   Efectuar un estacionament incorrecte en una via bàsica ..... 48,08
 • 6350   Efectuar altres parades incorrectes ..... 18,03
 • 6810   Obstaculitzar greument la circulació en una via no bàsica .....  48,08
 • 6830   Efectuar altres estacionaments incorrectes ..... 30,05
 • 6831   Estacionar en zona blava havent passat el temps pagat en el tiquet ..... 30,05
 • 6832   Estar estacionat en zona blava sense haver obtingut el tiquet ..... 60,10

Circulació
 • 0117   Circular en un vehicle sense portar posat el corresponent cintiuró de seguretat ..... 90,15
 • 0540   Circular en direcció prohibida sense crear perill ..... 60,10
 • 0541   Circular en direcció prohibida creant perill ..... 150,25
 • 1320   Trànsit indegut d'animals de tir, càrrega o cadira i caps de bestiar ..... 30,05
 • 1810   Circular sense l'enllumenat reglamentari ..... 60,10
 • 1820   Circular enlluernat als altres conductors ..... 150,25
 • 1830   No advertir la maniobra a fer amb senyalització ..... 30,05
 • 3812   Circular pel carril de sentit contrari a l'estipulat amb perill per a la circulació ..... 150,25
 • 3813   Circular pel carril contrari a l'estipulat sense crear perill ..... 60,10
 • 3814   No circular pel carril corresponent ..... 30,05
 • 3815   Circular per les voreres o zones de vianants ..... 60,10
 • 3817   No deixar a l'esquerra els refugis o illetes ..... 30,05
 • 4720   Realitzar un canvi de sentit de la marxa ..... 150,25
 • 5000   Circular marxa enrera ..... 30,05
 • 5710   Efectuar un avançament defectuós sense perill ..... 60,10
 • 5720   Efectuar un avançament defectuós creant perill ..... 150,25
 • 6600   Circular amb les portes obertes o no prendre precaucions a l'obrir-les ..... 30,05
 • 9100   Circulació de vianants per zones incorrectes ..... 18,03
 • 9131   Conduir temeràriament amb greu risc per l'integritat física de tercers ..... 300,50
 • 9220   Conduir de forma negligent ..... 60,10
 • 9230   Conduir de forma temerària ..... 150,25

Velocitat
 • 3500   Excés de velocitat ..... 150,25
 • 3510   Entaular competència de velocitat ..... 150,25
 • 3600   Circular entre 60-70 km/h, estant limitada la velocitat a 50 km/h ..... 90,15
 • 3620   Circular entre 70-80 km/h, estant limitada la velocitat a 50 km/h ..... 150,25

Accidents
 • 0910   No prestar o sol·licitar auxili en un accident de circulació ..... 150,25
 • 0920   No prestar col·laboració en accident de circulació ..... 60,10

Altres infraccions

 • 0032   Retirar el vehicle del dipòsit municipal sense la corresponet autorització municipal ..... 150,25
 • 1300   Llençar, dipositar o abandonar objectes o matèries a la via publica ..... 60,10
 • 6500   Disminució del camp de visió del conductor ..... 30,05
 • 1930   Fer ús exagerat dels senyals acústics ..... 30,05

Retirada de grua
 • Lunes a viernes / Dilluns a divendres ..... 63,00 euros
 • Sábados, domingos y festivos / Dissabtes, diumenges i festius ..... 76,00 euros